Средства за подобряване на двигателната активност нха децата в ранна детска възраст
С цел подобряване на двигателната активност на децата в детските градини и съобразено с учебната програма по физическо възпитание на децата от 3 до 6 годишна възраст, РК Добрич подарява на всички детски градини спортни съоръжения, спортни уреди и пособия.

Период за осъществяване на проекта
18.06 - 20.12.2019 г

Клубове, участващи в проекта
РК Добрич

Начин на финансиране на проекта
От благотворителен бал

Сума на проекта
13 600 лева