Светещи сфетофари 2019/2019
Изггаждане ,доставка и монтиране на пътни знаци и светещи светофари11 бр, на пешеходни пътеки в Община Шабла и Община Каварна

Период за осъществяване на проекта
1 юни 2019

Клубове, участващи в проекта
РК Каварна

Начин на финансиране на проекта
набрани средства от благотворителен бал

Сума на проекта
8350,00