Фолклорен фестивал "Тракийски стъпки 2019"
Част от събраните средства /2000 лв/ бяха дарени на ДЮТС "Броенчика" за изработка на нови носии на най-малките танцьори.

Период за осъществяване на проекта
05.10.2019

Начин на финансиране на проекта
собствено

Сума на проекта
4850 лв.