ОБНОВЯВАНЕ НА ТЕНИС СТЕНА
През 2017-2018 съвместно с РК Бургас беше обновена тенис стената в Парк Езеро.

Период за осъществяване на проекта
2017-2018

Клубове, участващи в проекта
РК БУРГАС И РК БУРГАС - ПИРГОС

Начин на финансиране на проекта
САМОФИНАНСИРАНЕ

Сума на проекта
4000 ЛЕВА