ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА!
През 2018 - 2019 се осъществи първи етап на Кауза на ротарианската общност в Бургас с участието на Инър Уийл-клуб Бургас - ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА! Идеята за проекта „ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА”, идва от липсата на място за провеждане на специализирани игри и физическа активност нужни на децата със специални потребности. Чрез игротерапия се подпомага общуването и се подобрява устойчивостта, обема, концентрацията и превключваемостта на вниманието. Наблюдава се ориентация към спазването на правила, което облекчава децата емоционално. Играта има преимущества пред традиционното обучение, защото е носител на удоволствие, мобилизира активността, творческата енергия и съобразителността. През 2019-2020и 2020-2021 продължаваме да работим по втори етап ма проекта „ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА”

Клубове, участващи в проекта
РК БУРГА - ПРИМОРИЕ РК БУРГАС И РК БУРГАС - ПИРГОС

Начин на финансиране на проекта
САМОФИНАНСИРАНЕ

Сума на проекта
20 000 ЛЕВА