Нека свържем света на науката със забавното
Чрез модернизация на учебния процес, и разширяване на начините на преподаване да се стимулира и мотивира интереса към учебния процес. Да надгради 2-та действащи проекти на клуба в същото училище – „Деца и родители – заедно в ежедневието” и „Вдъхновено, адаптивно, виртуално и реално в образованието - DG1807”. Предлаганият проект съвпада и с осъществяването на целите на програмата "България 2020" в областта на образованието.

Период за осъществяване на проекта
2019-2020

Клубове, участващи в проекта
Нова Загора. Стара Загора, Сливен, Раднево, Харманли, Момчилград

Начин на финансиране на проекта
Собствено, партньори от РК Сливен и Стара Загора, Раднево, Харманли, Момчилград, дистриктен грант DG1907