ПОМОЩ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
През ноември 2001 г. започнахме нова програма, посветена на децата с физически увреждания. След като събрахме една първоначална сума, сега усилията ни са насочени към осъществяване на контакти с Ротари Клубове от други страни, които да ни помогнат да разширим дейностите  си, да създадем и осъществим цялостен проект в тази област.

Период за осъществяване на проекта
От Ноември 2001

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
N/A

Сума на проекта
N/A