Климатизация на МБАЛ Харманли
     Цялостна климатизиция на МБАЛ Харманли.

Период за осъществяване на проекта
2006-2008

Клубове, участващи в проекта
РК Харманли, РК от Франция и Испания

Начин на финансиране на проекта
Матчинг грант

Сума на проекта
25000 евро