Детска площадка
Изграждане на детска площадка "Кооперативен пазар", съвместно с община Копривщица. Проектът е осъществен в рамките на 3 (три) месеца.

Период за осъществяване на проекта
2009г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства

Сума на проекта
5000лв.