Спонсориране издаването на CD на детски танцов ансамбъл "Пиринче"-Благоевград
собствени средства

Период за осъществяване на проекта
31.12.2009 г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
600 лв.

Сума на проекта
2009-12-09T19:04:43.000