Ротари часовник
РК Стара Загора реши да възстанови и дари на старозагорската общественост съществуващият в миналото часовник на кръстовището на бул." Цар Симеон Велики " и ул."Руски" стар градски часовник, любимо място за срещи на младите жители на Стара Загора. За трите месеца в организацията и изпълнението на проекта активно участие взеха приятелите Мартин Бойчев, Кирил Михайлов, Николай Апостолов и представители на фирма "Прогрес" и Община Стара Загора.Период за осъществяване на проекта
02.03.2009 - 10.06.2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
15 000 лв.