РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА НА ЦЪРКВАТА
    Изготвяне и отпечатване на рекламна дипляна отразяваща историята и дейността на българската църква "Св.Св.Константин и Елена в Одрин.Отпечатените дипляни са предадени на 19.12.2009 год.в църквата от г-н Евгени Тодоров на г-н  Христо Христов-член на църковното настоятелство.
   Проекта е осъществен с активното съдействие на г-н Стефан Шивачев - Директор на Регионалния исторически музей Пловдив и г-н Стефан Зомбори - собственик на печатница "Зомбори" Пловдив.Период за осъществяване на проекта
м.октомври - м.декември 2009 година

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
5 000,00 лв.