Информационна кампания за детско дентално и очно здраве - гр.Мездра
Име на проекта: Кампания за повишаване информираността сред родителите на деца от детските градини на територията на гр.Мездра свързани с денталното и очно здраве. Цел на проекта: Запознаване с възможностите за профилактика, ранно диагностициране и предотвратяване развитието на дентални и очни заболявания. Насърчаване на здравословен начин на живот и изграждане на здравна култура сред родителите и подрастващите на територията на гр.Мездра. Целева група на проекта: Родители и деца от 2 до 7 г. приблизително 400 броя деца /от 4 детски градини в града/. Съдържание на проекта: Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент. Ротари клуб Мездра организира и пряко координира провеждането на 4 планирани срещи-беседи. За успеваемостта на кампанията екипа на Ротари Клуб Мездра ще финансира подготовката на дизайна и отпечатването на 400 бр. двустранни информационни флаери, които ще бъдат раздадени на присъстващите родители. Местните медии и информационни канали в социалната мрежа и интернет пространството ще отразят кампанията. Беседите с родители и лектори ще се извършат според предварително определен график за всяка отделна детска градина - ДГ Роза, ДГ Слънчице, ДГ Мир и ДГ Детелина в рамките на 1 астрономически час. Колектива на съответните учебни заведения ще бъде ангажиран да разпространи информационните материали и да запознае родителите на деца от поверените им филиали. Кампанията ще се реализира благодарение на подкрепата на Районна колегия на Българския зъболекарски съюз- гр. Враца с председател д-р Мартин Найденов, както и доброволчеството на ерудираните специалисти: стоматолог д-р Мерелин Николова и офталмолог д-р Антоанета Ралчовска. Комуникацията и координацията между учебните заведения ще бъде осъществено с любезното съдействие на г-жа Габриела Стойчева – Директор на ДГ“Роза“-гр.Мездра. След провеждането на кампанията в рамките предварително определен срок, медицинските лица на съответните градини ще се ангажират с частично допитване до родителите за проведените профилактични прегледи, за да може да се ползва посочената информация за анализ, който да послужи за инициирането на последващи подобни кампании. Клубът предварително изразява благодарността си към всички отзовали се участници в кампанията за насърчаване на профилактиката и ранно диагностициране на орални и очни заболявания при подрастващите в града ни.

Период за осъществяване на проекта
Април 2024г.

Клубове, участващи в проекта
РК Мездра

Начин на финансиране на проекта
Клубни средства

Сума на проекта
500лв.