ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО НА ДЕЦА ОТ 1-ви до 4-и КЛАС
Профилактични прегледи от специалист офталмолог на 500 ученици от началните класове в училищата на град Свищов.

Период за осъществяване на проекта
1 месец

Клубове, участващи в проекта
не

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
5000 лв.