„Върни непотребна (счупена) пластмасова играчка - вземи книга“
С активното съдействие на община Свищов, подкрепата на книжарница "Българска книга -97" и фирма „Аквилон“ раздадохме 230 книжки и събрахме 8 чувала с пластмасови детски играчки. Благодарим на родителите и техните деца, отзовали се с радост за реализацията на събитието, допринасяйки за опазване на околната среда.

Период за осъществяване на проекта
1 ЮНИ 2024

Клубове, участващи в проекта
РК Свищов

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
650 Ллв.