Подкрепа инициативата на клуб „Миротворци“ от СУ „Цветан Радославов“
Съдействие на Клуб „Миротворци“ от СУ „Цветан Радославов“ по техен проект „Млад Благотворител 2023“ – с тема на проекта „Бистро кладенче с жива вода“ за закупуване на 11 броя северняшки носии за момчетата от ДГ „Слънчо“. Интересът към проекта е свързан с каузата, която членовете от клуб „Миротворци“ при СУ „Цветан Радославов“ ще реализират в ДГ „Слънчо“. Партньорството на учениците от клуб „Миротворци“, включва консултация и логистика на някои от дейностите по проекта, като: съдействие за популяризирането на дейностите в интернет пространството и/или излъчването им по онлайн радио, БТА и др. Приносът на Ротари клуб гр. Свищов се изразява в логистика на проекта /безвъзмездно/ и подпомагане закупуването на 11 бр. северняшки носии за момче, Заложените дейности и събития ще затвърдят и разширят знанията на децата от ДГ „Слънчо“ за българските народни обичаи и традиции.

Период за осъществяване на проекта
МАРТ - ЮНИ 2024

Клубове, участващи в проекта
РК Свищов

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
660 лева