Изграждане на два идентични входни знака на гр. Поморие, откъм южния и северния вход на града.
През последните десетилетия гр. Поморие се разви като един от туристическите центрове на южното ни Ченоморие. За съжаление подходите към града бяха зле оформени и маркирани. Липсата на визуална информация и опита на други градове, с вече изградени входни знаци, оформиха идеята Ротари клуб - Поморие да стане инициатор на построяването на входен знак. В града се влиза по два пъртя - южно откъм Бургас и северно откъм Несебър. Поради това се реши двата входни знака да се ситуират на подходите към града. Южният да е към местността лахана - в района на бензиностанцията, а северният да е на разклона към с. Каменар, на един малък триъгълник, в оста на пътя за Ахелой. С помоща на архитектите на Община Поморие се ситуираха входните знаци, а арх. Добрев направи и самата пластична композиция. Тя представлява стомано-бетонен постамент с височина 5,7 м. и ширина 3 м. Представлява арка от стоманобетонна конструкция, в долната си част облицована с черупчест варовик и хоризонтален елемент, върху който е името и знака на града. Нагоре продължава със смесена средновековна каменно-тухленна зидария. Самата арка е покрита дъгообразно с облицоващи тухли. В средата има два стоманени профила, образуващи християнски кръст. В пресечната им точка е окачен релеф на римска монета, с образа на древната крепосна стена на римският Анхиало.

Период за осъществяване на проекта
Първият знак - открит на 25.03.2005, вторият на 07.05.2008

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства на клуба и дарения от граждани и фирми

Сума на проекта
33565 лв.