Изграждане на Параклис в СУПЗ - с. Бата
В "Социално учебно професионално заведение" с. Бата са настанени за обучение и възпитание 100 деца с лека умствена изостаналост. По-голямата част от тях са деца без родственици, полусираци и деца от социално слаби и проблемни семейства. Духовното възпитание на децата с умствена изостаналост е основния мотив за изграждане на Параклис "Благовещение на Св.Богородица" в заведението. Параклисът е изграден в двора на специализираното учебно заведение, южно от новия учебен блок. Сградата е монолитна, със скатен покрив от стоманобетонна плоча и керемиди - класически и битумни. Пространството е разчленено симетрично, делящо се на преддверие, параклисно и иконостасно, според каноните на Българската православна църква. Три тристранни стъпала водят към входа. Параклисното пространство се осветява от двата странични прозореца и вратата. Над иконостаса в апсидите има три прозорчета за малко ефектна светлина. Като пластичен момент е обединяването на преддверието с камбанарията, завършваща с кръст от метал. Четирите колони на камбанарията завършват с полукръгъл свод за който ще се закрепи камбаната.

Период за осъществяване на проекта
25.03.2003 - 03.06.2006

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Поморие, камбаната е дарена от РК Козани - Гърция; лични дарения на граждани и фирми.

Сума на проекта
15000 лв.