Оборудване с компютри на Центъра за работа с деца в гр. Поморие
Ротари клуб Поморие оборудва с компютри Центъра за работа с деца в гр. Поморие. За учебната 2005/2006 година на 3 октомври официално бе открит новооборудвания кабинет. Гости на събитието бяха Кмета на Община Поморие - г-н Петър Златанов, Ж. Иванов, К.Цветкова, приятели от клуба, деца и родители. В него се провеждат занятия по начална компютърна грамотност за деца от първи до четвърти клас.

Период за осъществяване на проекта
2004-03.10.2005

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Поморие и Средства на Дистрикт Фонда

Сума на проекта
N/A