МАЛКИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩУВАНЕ
Издаване на брошури с правила за общуване,лекции и беседи с ученици и психолози,педагози и общественици-между 3-7клас на Хасковските училища.

Период за осъществяване на проекта
М.ФЕВРУАРИ 2010г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
чрез благотворителни балове и лични средства на членовете на клуба

Сума на проекта
2000щ.д.