Ремонт и закупуване на нови легла за ЦДГ в с.Медово
Извършен беше ремонт на спалното помещение на ЦДГ в с. Медово, община Поморие. За ремонтираното помещение бяха закупени и инсталирани нови детски легла.

Период за осъществяване на проекта
м.август 2005

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Средства на РК Лоустофт (Англия)

Сума на проекта
2500 паунда