Изграждане на кът за отдих в м. "Рудешки дол"
Почистване на поляна в местността Рудешки дол на 2 км. от Ботевград. Изграждане на пейки и маси, построяване на стълба в ската за лесен достъп. Изграждане на място за палене на огън и място за отпадъци. Почистване на съществуваща чешма. 

Период за осъществяване на проекта
2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства и доброволен труд на ротарианци

Сума на проекта
400 лв.