Дарение на исторически карти за училища в Община Ихтиман
      За деня на Будителите 01.11.2009 г. дарихме 3 комплекта Исторически карти на България за 3 училища в Община Ихтиман. Дарението беше извършено на общоградско тържество в Читалище "Слънце".

Период за осъществяване на проекта
2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
клубни средства

Сума на проекта
360 лв.