Ранна диагностика и лечение на рака на простатата при мъже на 50 г
През 2008 г Ротари клуб Ямбол подкрепи идеята на Ротари клуб Русе за участие в проект за ранна диагностика на рака на простатата. Същата година бе направен и първият опит за изследване по този проект. Изненадата в клуба бе голяма след като само за едни ден през кабинета преминаха около 110 мъже на възраст 50 г. Това ни даде стимул да продължим и през 2009 г ,като  през тази година направихме и отчет на извършените прегледи ,както и резултатите -описани по долу.    Клуба възнамерява да продължи тази програма и през следващите няколко години,като се включим и в националната програма на Д 2482.    През 2010 г се налага да инвестираме и в закупуването на тест апарат /анализатор/ ,които да гарантира по точното диагностициране на пациентите .       ЦЕЛ: Ракът на простатата е на първо място от туморите на урологичната система и на трето място е причина за смъртта при мъжете. В последните двадесет години заболяването бележи ръст над четири пъти. Тези факти са крайно обезпокоителни, като се има в предвид, подмладяването на пациентите. Имайки в предвид много добрите резултати от ранната диагностика и лечение, осъществена чрез насочени профилактични прегледи, през 2008 -ма година Ротари клуб – Ямбол, стартира организацията и финансирането на такива прегледи при таргетна група от населението на град Ямбол ( мъже над 50-годишна възраст ). МЕТОД: Безплатните за населението прегледи се осъществиха след периоди на едномесечна реклама по местните електронни медии. Ротари клуб-Ямбол осигури извършването на прегледите от профилен специалист и закупуването на специфични диагностикуми. Медицинската база за провеждане на профилактиката в т.ч. помещения и апаратура се предоставиха безвъзмездно от СХБАЛ “Св. Иван Рилски”-Ямбол. Прегледите се извършваха в два последователни дни през м.юни на   2008 и 2009г. след предварително записване. На всички пациенти след щателно снета анамнеза, беше извършвана УЗТ на отделителната система и коремните органи и по показания се извършваше изследване на туморен маркер и трансректално изследване на простатата. РЕЗУЛТАТИ: І.ОБЩО ОБХВАНАТИ ЛИЦА Брой 280 ІІ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ ЗАБОЛЯВЯНИЯ № по ред Нозологична единица Брой 1. Заболявания на отделителната система в т.ч.   1) Рак на простатата 6   2) Доброкачествена простатна хиперплазия 95   3) Бъбречно-каменна болест 18   4) Възпалителни заболявания 22 2. Други   1) Заболявания на жлъчните пътища 5 ОБЩ БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: 146 МЕДИЦИНСКИ ОТЧЕТ ЗА ГОДИШЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ МЪЖЕ НАД 50-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ ГР.ЯМБОЛ И ГР.СЛИВЕН ПРЕЗ 20 1 0 -ТА ГОДИНА   ЦЕЛ:  Имайки в предвид много добрите резултати от ранната диагностика и лечение, осъществена чрез насочени профилактични прегледи, от 2008 -ма -2009 година Ротари клуб – Ямбол , финансира провеждането на такива прегледи при таргетна група от населението ( мъже над 50-годишна възраст ). І.ПРЕГЛЕДИ В ЯМБОЛ: МЕТОД: Безплатните за населението прегледи се осъществиха след едномесечна реклама по местните електронни медии . Ротари клуб-Ямбол финансира извършването на прегледите от профилен специалист и закупуването на специфични диагностикуми. Медицинската база за провеждане на профилактиката в т.ч. помещения и апаратура се предоставиха безвъзмездно от СХБАЛ “Св. И o ан Рилски”-Ямбол. Прегледите се извършиха за три последователни дни, като всеки болен бе изслушван за неговите оплаквания, в периода 09-11.юни ’ 2010г. след предварително записване. На всички пациенти след щателно снета анамнеза, беше извършена УЗТ на отделителната система и коремните органи и по показания се извършваше изследване на туморен маркер и трансректално изследване на простатата. РЕЗУЛТАТИ: 1.ОБЩО ОБХВАНАТИ ЛИЦА Брой 280 2.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ ЗАБОЛЯВЯНИЯ № по ред Нозологична единица Брой 1. Заболявания на отделителната система в т.ч.   1) Рак на простатата 2   2) Доброкачествена простатна хиперплазия 74  

Период за осъществяване на проекта
2008 -2009-2010

Клубове, участващи в проекта
Рk Ямбол

Начин на финансиране на проекта
Собствено

Сума на проекта
42000 лева