На Коледа с Ротари
РК Нова Загора, съвместно с КФ "Паллирия", осъществи на 23.12.2009 г.поредното си благотворително събитие: раздадени бяха зеленчукови консерви, производство на Консервна ф-ка "Паллирия - България" на стойност 11 277 лв. на нуждаещи се - болница "Св.Петка", НУ"Любен Каравелов", храм "Св.Богородица", ОУ"Тодор Самодумов", училищата с интернат - с.Радево и с.Богданово, Дом за деца с увреждания в с. Асеновец и на Пенсионерските клубове в селата: Ценино, Съдиево, Езеро, Радево, Сокол, Еленово, Млекарево, Бял Кладенец, Пет могили, Брястово, Караново, Асеновец, Кортен За събитието беше организирана и пресконференция, на която присъствуваха Президента, борда и много приятели от клуба.                От името на получилите помощи, благодарност изразиха Директорите на училищата "Тодор Самодумов" и "Любен Каравелов

Период за осъществяване на проекта
23.12.2009

Клубове, участващи в проекта
Ф

Начин на финансиране на проекта
дарение и собствени средства

Сума на проекта
11277 лв