Култура- приятелство- сътрудничество

На 10.01.2010 г. в гр. Солун- Гранд хотел „Палас” се проведе среща на група Ротари клубове от Балканския регион под наслов „Култура- приятелство- сътрудничество”. На срещата присъстваха Ротари клубове от Гърция, България, Сърбия, Албания, а поради транспортни причини приятелите от Крайова- Румъния не можаха да присъстват. Президентите на представените клубове подписаха протокол за сътрудничество в няколко направления:
- образование и младежки обмен
- култура
- професионално (бизнес и търговско)
- европейски програми и проекти съвместно с Ротари фондацията
- връзки с обществеността за представяне съвместните инициативи на клубовете RotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotary
Отговорници за организиране на съвместната дейност по тези направления са съответно:
- РК Анатолия- Солун- Гърция
- РК Крайова- Румъния
- РК Благоевград- център- България
- РК Тирана- Албания
- РК Константив Велики- Ниш- Сърбия
На срещата бе отчетен големия успех на съвместната художествена изложба с творби на професионални художници от участващите Ротари клубове, експонирана в „Каза Бианка”- Солун под надслов „Културата обединява Балканите” от 25.11.2009 г. до 18.12.2009 г.
С оглед на това бе взето решение изложбата да бъде представена в Ниш от 13.02.2010 г., в Крайова- м. Март и в Благоевград- м. Април. С голям интерес бяха посрещнати творбите на нашия приятел Огнян Механджиев и неговата съпруга Даниела Механджиева. RotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotaryRotary

Период за осъществяване на проекта
10.01.2010

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
-

Сума на проекта
-