Ранна диагностика на рака на простатната жлеза

Доц. Красимир Нейков, Д-р Ю. Щерев, Д-р Д. Бушандров съвместно с Ротари Дистрикт 2482

Рака на простатната жлеза е заболяване, което започва развитието си на възраст около 25-30 години. Протича незабелязано поради неспецифичните си оплаквания, които често пъти съвпадат с тези при аденом на простатата. След период на развитие от около 30 години в простатата се образува възел, който може да се опипа чрез ректално туширане. Установяването му често пъти се свързва с напреднало заболяване, при което е трудно, понякога и безмислено да се извърши радикално оперативно лечение за постигане на излекуване. В клиничната практика съществува кръвен тест, чрез който е възможно да се установи туморен процес в простатата по-рано и преди оформянето на възел в нея. Този тест се нарича простатен специфичен антиген /ПСА/.
        По данни на Националния Раков Регистър заболеваемостта от рак на простатата се увеличава с всяка изминала година. Рака на простатата у нас е на трето място по честота сред злокачествените заболявания при мъжете.За периода от 2001 година новозаболелите мъже са се увеличили с около 400 годишно до 1621 нови случая за 2004 година. Това представлява 43,3 новозаболели/100000 мъже.                 Новите и все още непубликувани данни на НРР показват постоянно завишаване на новите случаи от рак на простата в страната. Разпределението по стадий показва незадоволителни резултати – само 42,2% от случаите са първи и втори  стадий т.е. стадий, когато е възможно радикално лечение. Това изисква от клиницистите да прилагат методи за ранна диагностика. В клиничната практика в нашата страна, както и по цял свят те са два:
1.    Простатен специфичен антиген при мъже над 50 годишна възраст
2.    Ректално туширане на простатата

        При всички мъже със съмнителни промени в простатата или завишени стойности на ПСА се препоръчва извършването на простатна биопсия, чрез която единствено може да се докаже наличието на рак в простатата.
        Изхождайки от гореизложеното идеята по проекта беше обсъдена съвместно с Дистрикт Гуверьор Елект за 2009-2010 ротарианска година Г-н Пламен Минев, Доц. Красимир Нейков- Началник Урологична клиника при Онкологична Болница – гр. София, Д-р Юлиан Щерев – уролог от гр. Русе, Д-р Димитър Бушандров – уролог от гр. Сливен, Д-р Стойчо Кацаров и др., като се реши проекта да се публикува на уебсайта на дистрикта. Решено бе да се осигурят финансови средства за ранна диагностика при около 5000 мъже в три региона на страната – София, Русе и Сливен, като изпълнението на проекта се ръководи от София.
        Искрено се надяваме, че този наш проект ще инициира по-голяма активност сред мъжкото население на България, тъй като това е в интерес на тяхното здраве.

За контакт:
тел. 8076299
Специализирана болница за активно лечение по онкология
София, ул. Пловдивско шосе №6

Участие на РК Айтос в проекта