Секретариат 2015-2016


Христо Маврудиев PHF
Секретар на Дистрикт 2482

Атанас Динев PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Калчо Хинов
Регионален вицепредседател на Ротари Лидершип институт за Централна и Източна Европа, Западна Русия и Израел

Атанас Атанасов
Дистрикт гуверньор номини