Секретариат 2015-2016


Слави Сербезов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Таня Карабашева PHF+1
Касиер на Дистрикт 2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Валентин Стоянов, MD
Паст дистрикт гуверньор

Нина Митева, PHF-MD
Дистрикт гуверньор елект

Димитър Димитров - PHF MD
Дистрикт гуверньор номини, Секретар на Д2482

Христо Вангелов Христов
Координатор АДГ

Митко Минев
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Стоянка Георгиева
Координатор на сайта