Секретариат 2015-2016


Слави Сербезов
Секретар на Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Митко Минев
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Димитър Димитров - PHF MD
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Пламен Минев PHF
Координация при хуманитарни акции