Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Росен Георгиев Кузев
Секретари, IT комуникации за клубовете в Южна България

Митко Минев
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Борис Михайлов
Юрист на Д2482

Пламен Минев PHF
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Любомир Господинов,PHF+2
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ