Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Борис Михайлов PHF
Юрист на Д2482

Пламен Минев PHF
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Пламен Иларионов
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ