Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Даниел Похомов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Борис Михайлов PHF
Юрист на Д2482

Атанас Атанасов
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Пламен Цветков - PHS
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Любомир Господинов,PHF+2
Офицер по оперативна ротарианска информация