Секретариат 2015-2016


Пламен Цветков - PHS
Секретар на Дистрикт 2482

Даниел Похомов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Лилян Сираков
Юрист на Д2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Борис Михайлов PHF
Юрист на Д2482

Атанас Атанасов
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО