Секретариат 2015-2016


Димитър Димитров - PHF MD
Секретар на Дистрикт 2482

Слави Сербезов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Таня Карабашева PHF+1
Касиер на Дистрикт 2482

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Атанас Атанасов
Паст дистрикт гуверньор

Иларио Астинов PHF+4
Дистрикт гуверньор елект

Нина Митева, PHF-MD
Дистрикт гуверньор номини

Христо Вангелов Христов
Координатор АДГ

Митко Минев
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Стоянка Георгиева
Координатор на сайта