Секретариат 2015-2016


Димитър Димитров - PHF MD
Секретар на Дистрикт 2482

Атанас Динев PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Калчо Хинов
Зонален координатор на РФ за зона 20Б. заместник председател на Ротари лидершип института на РИ за зона Източна Европа и Израел

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта

Красимир Ганчев
Асистент зонален координатор на зона 20Б за Фодация Ротари. Председател на комитета за ФР

Любен Атанасов
Преподавател в дистрикта

Пламен Минев PHF
Председател на комитета за програми с НПО

Анелия Дошева PHF+2
Паст дистрикт гуверньор

Валентин Стоянов, MD
Дистрикт гуверньор елект

Иларио Астинов PHF+4
Дистрикт гуверньор номини

Христо Вангелов Христов
Координатор АДГ

Стоянка Георгиева
Координатор на сайта