Официална среща на ДГ Иларио Астинов в РК Бургас Приморие
Начало: 2014-07-15
Край: 2014-07-15