Официална среща на ДГ Иларио Астинов в РК Разград
Начало: 2015-04-13
Край: 2015-04-13