Официална среща на ДГ Иларио Астинов в РК Кюстендил
Начало: 2014-09-10
Край: 2014-09-10