ПЕТС Интеракт
Начало: 2016-03-05
Край: 2016-03-05

Пловдив


Уважаеми Президенти,

в следващите редове ще ви запознаем с начина и реда за регистрация и присъствие на Тренировъчен семинар за Президенти и Секретари Елект на Програмата Интеракт, спонсорирана от отделни ротари клубове в нашия Дистрикт.
Събитието ще се проведе на 5.03.2016г. в град Пловдив, хотел Империал. Срокът за регистрация и плащане на избраните пакети е до 29.02.2016г. Удължаване на регистрацията НЯМА да има!
Регистрацията   ще   се   осъществи   през   сайта   на   Ротари   България  в  раздела „резервации“.

Там ще се запознаете с възможните опции за участие и настаняване.
 
За да бъде легитимна регистрацията на вашия клуб е необходимо след попълване на формата в сайта да попълните, сканирате и изпратите на interact.committee@rotary- bulgaria.org  с копие до boiana.bankova@gmail.com следните документи:
  1. Възлагателно писмо; /Приложение 1/
  2. Декларация/Разрешение за пътуване от родител за всеки от членовете на Интеракт клуба; /Приложение 2/
  3. Платежно нареждане за избраните опции за участие.
Сканираните файлове с подписи и попълнени данни може да се прикачат и в самата форма за регистрация.

/В платежното нареждане отбележете името на Вашия ротари клуб, номер и брой на избраните опции за участие /
ВАЖНО! Избраният брой нощувки за членовете на Интеракт клуба трябва да е еднакъв с този на ротарианеца- придружител!
  1. Справка за броя членове на Интеракт клуба от тези Ротари клубовете, които не са подали  същата в упоменатия срок в процедурата за избор на ДИП./Приложение 3/
Обръщаме  внимание  на  ротарианците  –  придружители,  че  ще  бъдат  ангажирани  с  участие  по  време  на  работната  програма,  както  и  във  вечерната  за  тези,  които ще
 изберат опция с нощувка.
 
Лица за контакт:

Въпроси относно попълване и изпращане на необходимите документи, приложени към писмото ПЕТС Интеракт 2016:

Бояна Банкова: boiana.bankova@gmail.com
+359 889 23 52 96

Въпроси относно настаняване:

Марина Маринова /Отдел Маркетинг и Продажби хотел Империал/: тел.: 032/ 600 730;  моб.: +359 898 47 96 42
 
Оставаме на разположение за въпроси и съдействие:
Подкомитет за Интеракт Дистрикт 2482 БългарияИзтегли файлове
» Указания за регистрация ПЕТС Интеракт 2016, Пловди
» Материали за ПЕТС Интеракт - РЪКОВОДСТВО за ПИСАН
» Материали за ПЕТС Интеракт - БЛАНКА за ПРОЕКТИ Инт
» Материали за ПЕТС Интеракт - шаблон за презентации
» Програма за ПЕТС на Интеракт
» Писмо покана от Комитета за Интеракт