Годишна дистриктна конференция
Начало: 2016-05-15
Край: 2016-05-15

 Уважаеми приятели,
 
На 13 и 14 май в гр. Плевен ще проведем годишната конференция на Дистрикт 2482. В края на една успешна година сме и имаме какво да споделим за постиженията на нашите клубове и на приятелите ротарианци. Нашият все още млад дистрикт стои и пред предизвикателства, свързани с познаването на Ротари, с развитието на потенциала за лидерство и работа в полза на нашите общности, с действия и практики, които ни доказват като организация съзвучна на обществото и света в 21 век. Очаквайте покана и програма за конференцията.
 
На 15 май от 10 часа в хотел "Ростов", гр. Плевен ще се проведе общо събрание на сдружение Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл при следния дневен ред:
 
  1. Приемане на годишният счетоводен отчет за 2014/2015 ротарианска година. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2014/2015 година.
  2. Представяне на предварителен отчет за разходите по бюджета за 2015/2016 ротарианска година (до 30.04.2016).
  3. Приемане на бюджет за 2016/2017 ротарианска година.
  4. Утвърждаване избора на ДГН (председател на УС) за 2018/2019 ротарианска година.
  5. Избор на УС за 2016/2017 ротарианска година.
  6. Гласуване на състав на Номинационният Комитет (НК) по номинирането на ДГН за 2019/2020 ротарианска година.
  7. Промяна на адреса на сдружение „Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл”
 
 
От името на УС каня за участие в Общото събрание всички членове на Сдружението. Поканата и документите по т.1 и т.3 от дневния ред са приложени в настоящето писмо. За да се счита за легитимно участието на представителите(делегатите) в Събранието, то те трябва да притежават и представят следните документи:
       - актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд (за софийските клубове - от Софийския градски съд);
       - акредитивно писмо от редовна клубна сбирка, подписано от президента и секретаря, които са по актуалното състояние (приложен образец);
       - копие от декларацията на клуба за присъединяване към Сдружението (отнася се само за клубовете, които са се присъединили след 31.05. 2015)(приложен образец);
 
Клубовете, които желаят да се присъединят към Сдружението да носят още и Декларация за присъединяване (образец, приложен към това писмо). Съгласно Устава на Сдружението, чл.20, алинеи (1),(2) и Процедурния Правилник на РИ всеки клуб-член има право на определен брой представители (делегати), съобразно броя на членoвете си, съгласно приложеното акредитивно писмо.

Възлагам на Стоянка Георгиева, Координатор на официалния сайт на Дистрикта, съгласно чл.18, алинея (5) от Устава на Сдружението да постави на челната страница на сайта тази покана, както и на Стоил Костов - АДГ на Зона II, съобразно същия член и алинея - да постави тази покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Дистрикта.
 
Моля, отворете приложените файлове, които съдържат поканата за ОС, както и цитираните тук документи, свързани с представителството на клубовете и участието в събранието.
 
Поздрави,
 
Ваша в Ротари:
Нина Митева
 
Годишна конференция на Ротари Дистрикт 2482  
13-15 май 2016
 
 
Нач. Край Тема Представя
13.05   Петък ХГ „Илия Бешков“
19:00 20:00 Откриване на изложба „Светлописи“: Инко Бургелов и Бедрос Азинян – фотография, Златин Орлов - скулптура  
20:30 22:30 Вечеря за носителите на отличието Пол Харис Фелоу Ресторант Top table
14.05   Събота ХГ „Илия Бешков“
9:50 10:40 Детска берковска духова музика РК Берковица
10:40 10:45 Парад на клубовете  
10:45 11:00 Видео визитки  
    Първа пленарна сесия  Иларио Астинов
11:00 11:10 Церемония по откриване: камбана, молитва, химни, знамена Митко Минев
11:10 11:30 Представяне на гости, приветствени думи от Калин Христов и кмета на община Плевен Георг Спартански Калин Христов президент РК Плевен Центрум
11:30 11:55 Годишен доклад Нина Митева
11:55 12:15 Поздравителен адрес от Джени Мур - Представител на РИП Рави Джени Мур
12:15 12:35 Отличените клубове: Властелините на  Ротари клуб Централ и техните дела Таня Георгиева
12:35 12:40 Логистика  
12:40 13:40 Обяд  
13:40 13:45 Видео визитки  
    Втора пленарна сесия: Развитие на членството и подкрепа за силни клубове  Атанас Атанасов
13:45 14:15 Членството: Кои са днешният Пол Харис и неговите приятели?
 
Планети и сателити в района на Габрово.                                                                             Новите  генерации: По възраст или по дух  и  по енергия?
Панелисти: Емил Коцев и Борислав Къдреков; РК Силистра, РК София Сити
Кольо Йорджев РК Габрово
14:15 14:45 Младите поколения: На какво ни учат децата от Интеракт? Ротаракт – нашият партньор и нашето бъдеще. Панелисти: Веселин Димитров и Капка Воинска
РК Шумен, РК Видин, РК Петрич, РК Севлиево, РК Варна Галатея, Иларио Астинов, Васил Десподов, Бетина Бориславова
14:45 15:00 Ротарианското приятелство - една история с начало и продължение: РК Габрово Любомир Борисов 
15:00 15:15 Успешните проекти със и за нашата общност: Нова Загора Стоян Гочев, Михаил Тачев
15:15 15:30 Ротари в 21 век: Новата визия за членството в решенията на Законодателния съвет  Красимир Ганчев
15:30 16:00 Кафе пауза в изложбената зала, обща снимка  
16:00   Трета пленарна сесия: Устойчиви проекти с Фондация Ротари Валентин Стоянов
16:00 16:05 Видео визитки  
16:05 16:20 Фондация Ротари – сто години правим добро по света Константин Стоянов
16:20 16:35 Дистриктни проекти: РК Кърджали, РК Балчик, РК Бургас Панелист: Петя Казакова; президенти и представители  на трите клуба
16:35 16:50 End Polio: Нашето участие в последните стъпки Красимир Ганчев
16:50   Четвърта пленарна сесия:  Нашия глас Димитър Димитров
16:50 16:55 Видео визитки  
16:55 17:10 Ротари в дигиталния свят: сайт, списание, социални мрежи Ива Григорова
17:10 17:20 Нашите партньори Юнайтед Партнерс Нина Митева
17:20 17:30 Национални награди Евлоги и Христо Георгиеви - РК Карлово Христо Тучев, Валентин Матеев
17:30   Закриваща сесия Калчо Хинов
17:30 17:45 Годината пред нас Емил Коцев
17:45 18:05 Слово на  Джени Мур - Представител на РИП Рави Джени Мур
18:05 18:15 Закриване на конференцията Нина Митева
20:00 23:00 Вечеря Хотел  „Ростов“
15.05   Неделя – Общо събрание на сдружение Ротари Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл Зала в хотел „Ростов“
9:00 10:00 Регистрация за участие в ОС Борислав Михайлов
10:00 10:15 Доклад на мандатната комисия, избор на комисии Христо Хинков
10:15 10:30 Приемане на годишният счетоводен отчет за 2014/2015 ротарианска година. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2014/2015 година Иларио Астинов
10:30 10:45 Доклад на одитора Нина Лискова
10:45 10:55 Представяне на предварителен отчет за 2015/2016 ротарианска година (до 30.04.2016) Нина Митева
10:55 11:10 Приемане на бюджет за 2016/2017 ротарианска година. Димитър Димитров
11:10 11:25 Утвърждаване избора на ДГН (председател на УС) за 2018/2019 ротарианска година Пламен Минев
11:25 11:35 Избор на УС за 2016/2017 ротарианска година. Нина Митева
11:35 11:45 Смяна на адреса на управление на сдружението Нина Митева
       
 

Изтегли файлове
» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ (скан)
» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
» ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
» Отчет 2014-2015
» Бюджет 2016-2017
» РЕШЕНИЕ Управителният съвет на сдружение „Дистрик
» РЕШЕНИЕ Управителният съвет на сдружение „Дистрик
» АКРЕДИТИВНО ПИСМО