Посещение на ДГ в РК Казанлък
Начало: 2015-09-25
Край: 2015-09-25