Асамблея на Дистрикта за обучение
Начало: 2016-03-20
Край: 2016-03-20

ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ (ПЕТС)
СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ДИСТРИКТНА  АСАМБЛЕЯ
18-20.03.2016 год. , хотел “Империал“ ****, гр. Пловдив
 
ПРОГРАМА
 
18.03.2016 (петък)
от / до дейност / модератор
16:00 - 19:00 Регистрация и настаняване в хотел „Империал“. Свободна програма Бюро регистрация
17:30 - 19:00 Работна среща на Организационния комитет Димитър Димитров, ДГЕ
19:00 Вечеря . Ресторант Bueno ( свободна консумация )
 
 
19.03.2016 (събота)
от / до дейност / модератор
07:30 - 13:00 Регистрация и настаняване в хотел „Империал“. Бюро регистрация
10:00 - 10:35 ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА, пленарна зала „Бална зала“, ет. 9
10:00 - 10:20 Представяне на клубовете от Дистрикт 2482 България. Камбана.  Ротарианска молитва. Химни.
Митко Минев, церемониалмайстор на Д-2482 България
10:20 - 10:25 Откриване на Семинара и приветствие към участниците. Нина Митева, ДГ
10:25 - 10:35 Приветствие за добре дошли:
Мариана Касарска-Андреева – президент на РК Пловдив-Пълдин Иван Тотев – кмет на гр. Пловдив
10:35 - 12:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ – пленарна зала „Бална зала“, ет. 9 модератор Нина Митева, ДГ
10:35 - 10:50 Тема и лого на годината . Цели на Дистрикт 2482 за 2016-2017 г. Димитър Димитров, ДГЕ
10:50 - 11:10 Представяне на дистриктния екип за 2016 -2017 година Димитър Димитров, ДГЕ
11:10 - 11:25 Изкуството да управляваш – Емил Коцев , ДГН
11:25 - 11:40 Комуникацията в Дистрикта – Стоянка Георгиева, елект секретар на Дистрикта
11:40 - 11:50 Моят Ротари момент
11:50 – 11:55 Логистика – Стоянка Георгиева, елект секретар на Дистрикта
12:00 - 13:00 Обяд – ресторант на хотела - партер

 
 
 
 
 
13:10 – 16:50 РАБОТНИ СЕСИИ
  МОДУЛ ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ, „Бална зала-север“, ет. 9 модератор Любен  Атанасов, ПДГ
13:10 - 14:10
(60 мин.)
·         Планиране на вашата година – Емил Коцев, ДГН (10 мин.)
·         Ротари клуб „Централ“ – Любомир Господинов, АДГ (20 мин.)
·         Дискусия ( 30 мин.)
14:10 - 14:20 Почивка
14:20 - 15:40
(80 мин.)
·         Управление на клуба – Валентин Стоянов, ПДГ (15 мин.)
·         Вашите лидери – Иларио Астинов,ПДГ (10 мин.)
·         Вашите членове – Атанас Атанасов, ПДГ (15 мин.)
·         Популяризиране на Ротари – Юрий Проданов, председател комитет; Ива Григорова (10 мин.)
·         Дискусия (30 мин.)
15:40 - 16:00 Кафе-пауза
16:00 - 16:50
(50 мин.)
·         Фондация Ротари – Валентин Стоянов, ПДГ (15 мин.)
·         Вашите проекти – Константин Стоянов ( 15 мин.)
·         Дискусия (20 мин.)
  МОДУЛ ЗА ЕЛЕКТ СЕКРЕТАРИ „Бална зала-юг“, ет. 9 модератор Стоянка Георгиева, елект секретар на Дистрикта
13:10 - 14:10
(60 мин.)
·         Клубна администрация – Илиан Николов, секретар, IT (10 мин.)
·         Клубни документи и архиви – Росен Кузев, секретар, IT (10 мин.)
·         Финанси – бюджет на клуба – Нина Лискова, ПАДГ (10 мин.)
·         Дискусия (30 мин.)
14:10 - 14:20 Почивка
14:20 - 15:40
(80 мин.)
·         Ротари клуб „Централ“ – Любомир Господинов, АДГ(20 мин.)
·         „My rotary“ – Стоянка Георгиева, елект секретар на Дистрикта (30 мин.)
·         Дискусия (30 мин.)
15:40 - 16:00 Кафе-пауза
16:00 - 16:50
(50 мин.)
·         Членство – Атанас Атанасов, ПДГ (15 мин.)
·         Ресурси – Иларио Астинов, ПДГ (10 мин.)
·         Дискусия (25 мин.)
  МОДУЛ ЗА ЦЕРЕМОНИАЛМАЙСТОРИ, зала“Панорама“, ет. 9
модератор Митко  Минев,  церемониалмайстор на Дистрикта
13:10 - 14:10
(60 мин.)
Пламен Минев , ПДГ
·         Вашите отговорности
·         Церемонията на клуба
·         Защо хората са създали протокола?
·         Как да сме добри церемониалмайстори? С какви ресурси разполагаме?
14:10 - 14:20 Почивка
14:20 - 15:40
(80 мин.)
Анелия Дошева , ПДГ
·         Как представяме Ротари? Изисквания, свързани с визията и логото на нашата организация.
·         Набиране на средства за проекти: клубните събития и работа с нашата общност.
·         Умеем ли да представим клуба и Ротари?
15:40 - 16:00 Кафе-пауза
16:00 - 16:50
(50 мин.)
Наско Начев , ПДГ
·         Да проведем една клубна среща
16:50 - 17:00 Преход към пленарна зала

 
 
 
 
13:10 – 18:00 СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, зала“Империал“, партер
13:10 - 14:10
(60 мин.)
·         Глобални и дистриктни грантове. Квалификация на клубовете – Красимир Ганчев, ПДГ; Нина Митева, ДГ (10 мин.)
·         Планиране на проект чрез глобален грант – Константин Стоянов ; Валери Караманов (35 мин.)
·         Квалифициране – Мария Горанова (15 мин.)
14:10 - 14:20 Почивка
14:20 - 15:40
(80 мин.)
·         Практически занимания – глобален грант – Константин Стоянов ; Мария Горанова ; Валери Караманов (80 мин.)
15:40 - 16:00 Кафе-пауза
16:00 - 18:00
(120 мин.)
·         Управление и мониторинт на грантовете – Нина Лискова ПАДГ; Роза Ташева (20 мин.)
·         Практически занимания – дистриктен грант. Управление, мониторинг и отчитане на грантовете – Петя Казакова, Нина Лискова ; Виолина Костова (50 мин.)
·         Анализ на глобалните и дистриктните грантове за периода 2013-16 год. Наличен ДДФ – Красимир Ганчев (20 мин.)
·         Тест (10 мин.).
·         Връчване на сертификати - Нина Митева ; Красимир Ганчев (20 мин.)
17:00 - 18:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ – пленарна зала „Бална зала“, ет. 9 модератор Емил Коцев, ДГН, председател на Комитета за обучение
17:00 – 17:15 Жизнен клуб. Ангажираност и служба на човечеството – Капка Войнска, ПАДГ
17:15 - 17:30 Работа с младото поколение – минало, настояще и бъдеще – Веселин Димитров, ПАДГ
17:30 - 17:40 Гласът на младите – Вяра Москова ДРП ; Бетина Стефанова ДИП
17:40 - 17:50 100 години Фондация „Ротари“ – Валентин Стоянов ,ПДГ АЗКФР
17:50 - 17:55 Това е нашето време – да служим на човечеството Димитър Димитров, ДГЕ
17:55 - 18:00 Заключителни думи на ДГ Нина Митева
20:00 Официална вечеря „Бална зала“, ет.9
 
10:00 - 12:00 АСАМБЛЕЯ НА ДИСТРИКТА - 23.03.2016, зала "Бална зала", ет. 9
модератор Емил Коцев, ДГН, председател на Комитета за обучение
10:00 - 10:05 Откриване на Асамблеята. Цели. Димитър Димитров, ДГЕ
10:05 - 10:35 Подкрепа за силни клубове и развитие на членството
модератор Атанас Атанасов, ПДГ Нина Митева, ДГ; Емил Коцев, ДГН
10:35 - 11:05 Фокус върху устойчиви хуманитерни проекти в служба на общността
модератор Валентин Стоянов,  ПДГ
Красимир Ганчев, ПДГ, Иван Дончев, подкомитет „Енд Полио“, Константин  Стоянов, подкомитет
11:05 - 11:35 Ефективни връзки с обществеността, познаване и положителен публичен имидж на Ротари
модератор Анелия Дошева,  ПДГ
Юри Проданов, Ива Григорова, Наско Начев, ПДГ
11:35 - 11:50 Обсъждане на предложение за членския внос и параметри на бюджета Димитър Димитров, ДГЕ
11:50 – 12:00 Закриване на асамблеята – Нина Митева ДГ