Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Златоград
Начало: 2016-07-01
Край: 2016-07-01