Зонална среща ЗОНА 9 в гр. Златоград – смяна на клубните бордове
Начало: 2016-07-02
Край: 2016-07-02