Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Бургас Приморие
Начало: 2016-07-12
Край: 2016-07-12