Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Троян
Начало: 2016-09-13
Край: 2016-09-13