Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Враца
Начало: 2016-11-08
Край: 2016-11-08
Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Враца