Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Казанлък
Начало: 2016-11-21
Край: 2016-11-21
Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Казанлък