раздаване на дарения на социално слаби
Начало: 2015-10-20

Съвместна дейност с Интеракт Балкан София - раздаване на социални пакети на хора в неравностойно положение с. Баница, община Враца